WZORY PROTOKOŁÓW z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

poniedziałek, 30 kwietnia 2012 r.

Wzory protokołów

Do wykorzystania przez Komisje powołane przez Wojewodów. Komisje te jednak sporządzają protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zgodnie ze wzorem przyjętym w danym województwie.

Wzór protokołu szacowania szkód w  gospodarstwach rolnych  poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2015 r. - w produkcji zwierzęcej

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xlsx 11,81 kB)

PROTOKÓŁ (wzór) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (aktualizacja: 04.04.2012 r.) (.doc 130,05 kB)

UPROSZCZONY PROTOKÓŁ (wzór) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 74,24 kB)

Dodatkowe informacje

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Zestawienie średniej wartości produkcji na 1 ha w poszczególnych województwach w Polsce

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 26,05 kB)