Związki branżowe

wtorek, 8 grudnia 2009 r.

Branżowe organizacje rolników:

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
ul. Rzemieślnicza 4
Lubicz
87-162 Lubicz Górny
tel. 56 471 04 80
e-mail: krajowa.federacja@wp.pl

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30 pok. 546
tel./fax: 22 623 24 13
e-mail: fbzpr@wp.pl

 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 22
tel.: 22 502 33 43
fax: 22 502 33 44
e-mail: pfhb@pfhb.pl 

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
02-532 Warszawa
ul. Rakowiecka 32
tel. 22 849 19 10
fax: 22 849 32 32
e-mail: bydlo@bydlo.com.pl

Związki należące do Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych:

Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych
95-060 Brzeziny
Gałkówek Kolonia 51
tel./fax: 46 874 29 89

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
00-478 Warszawa
Al. Ujazdowskie 18 lok. 16
tel. 22 696 52 70
fax: 22 696 52 72
e-mail: biuro@upemi.pl

Polski Związek Zrzeszeń Producentów Chmielu
24-313 Wilków
Wilków 15
tel. 664-958-809
e-mail: pzpch@onet.pl

Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu
20-078 Lublin
ul. I Armii WP 3/28
tel./fax: 81 534 96 70

Krajowy Związek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego
87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 35
tel. 56 659 89 79
fax: 56 659 10 79

Związek Gorzelni Polskich
53-033 Wrocław
ul. Zwycięska 10
tel./fax: 71 316 39 14
e-mail: zgp.biuro@poczta.fm

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
Tel. 22 622 09 87
Fax: 22 627 25 19
e-mail: biuro@beef.org.pl

 

Gdański Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
84-217 Szemud
ul. Długa 11
tel. 58 676 12 18
tel./fax: 58 676 12 23

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"
02-495 Warszawa
ul. Ryżowa 90
tel. 22 723 08 06, 22 882 82 03
fax: 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl

Polski Związek Hodowców Koni
00-673 Warszawa
ul. Koszykowa 60/62 m 16
tel. 22 628 03 61
fax: 22 628 68 79
e-mail: pzhk@poczta.onet.pl

Polski Związek Hodowców Strusi
65-625 Zielona Góra
ul. Krośnieńska 12
tel. 68 324 28 90
fax: 68 323 00 46
e-mail: biuro@pzhs.pl 

Polski Związek Ogrodniczy
91-348 Łódz
ul. Św. Teresy 56/58
tel. 42 640 71 51
tel./fax: 42 651 23 25
e-mail: zwogr@wp.pl

Polski Związek Owczarski
02-349 Warszawa
ul. Baśniowa 3 pok.415
tel. 22 659 58 18
fax: 22 659 58 13
e-mail: biuro@pzow.pl

Polski Związek Plantatorów Wikliny
89-608 Swornegacie
ul. Willowa 16/18
tel. 052 398 11 35

Polski Związek Producentów Kukurydzy
60-837 Poznań
ul. Mickiewicza 33 pok. 43
tel./fax: 61 662 74 20
e-mail: pzpk@kukurydza.info.pl

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
05-870 Błonie
Radzików, lab. II p. 86
tel. 22 733 46 14, 22 733 46 13
fax:22 733 46 15
e-mail: pzpz@ihar.edu.pl

Polski Związek Pszczelarski
00-002 Warszawa
ul. Świętokrzyska 20
tel./fax: 22 826 04 97
e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
00-508 Warszawa
ul. Al.  Jerozolimskie 11/19 lok. 52
 tel. 602 650 317, 601 787 665
e-mail: pzzhipd@wp.pl

 

Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw
00-002 Warszawa
ul. Świętokrzyska 20 pok. 321
tel.: 22 505 47 01
e-mail: grupy.ogrodnicze@gmail.com

Zrzeszenie Producentów Nasion Ogrodniczych, Materiału Szkółkarskiego i Grzybni "SOGNAS"
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Żeromskiego 3
tel. 22 733 75 66
fax: 22 722 32 67
e-mail: pnos@pnos.pl

Krajowa Federacja Producentów Zbóż
00-006 Warszawa
ul. Szkolna 2/4 lok 418
tel. 667-958-199
e-mail: biuro@kfpz.pl

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi
ul. Pogodna 50A/2
20-337 Lublin
e-mail: info@pzhipg.pl 
Adres do korespondencji:
ul. Środkowa 12
63-405 Psary
Tel. Kom. 606-139-938, 609-411-832

Inne związki branżowe rolników:

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
00-006 Warszawa
ul. Szkolna 2/4 pok. 403
tel. 22 826 80 07
fax: 22 828 53 58
e-mail: biuro@kzpr.com.pl

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
tel. 22 630 98 95, 630 98 96
fax: 22 630 97 19
e-mail: psor@psor.pl

Związek Polskie Mięso
00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8
tel. 22 830 26 56 do 58
fax: 22 830 16 48
e-mail: info@polskie-mieso.pl

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
00-336 Warszawa
ul. Kopernika 34
tel. 22 826 41 04
fax: 22 827 74 21
e-mail: kzpbc@kzpbc.com.pl

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych
00-002 Warszawa
ul. Świętokrzyska 20 lok. 301
tel. 22 828 62 50
fax: 22 827 62 50
e-mail: pzhipzf@pzhipzf.pl

Regionalny Związek Hodowców i Producentów Owiec i Kóz w Opolu
45-836 Opole
ul. Wrocławska 170
tel. 77 457 47 40
e-mail: owce-opole@neostrada.pl

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
05-600 Grójec
ul. J. Piłsudskiego 59
tel./fax: 48 664 37 79
e-mail: biuro@polskiesadownictwo.pl

Zrzeszenie Producentów Ryb w Katowicach
tymczasowa siedziba:
32-600 Oświęcim
Grojec, ul. Adolfin
tel. 33 843 04 03
fax: 33 843 10 79
e-mail: adolfin@poczta.onet.pl

Związek Producentów Ryb
61-889 Poznań
ul. Krakowska 5/2
tel./fax: 61 851 05 53
e-mail: biuro@zpryb.pl

Polski Związek Plantatorów Tytoniu
31-982 Kraków
Al. Jana Pawła II 190
tel./fax: 12 642 17 36
e-mail: zwiazek@pzpt.eu

Polskie Towarzystwo Rybackie
60-654 Poznań
ul. Winiarska 1
tel./fax: 61 842 51 34
e-mail: biuro@ptryb.pl

Polski Komitet Zielarski
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań
tel. 61 665 95 50
fax 61 665 95 51
e-mail: pkz@iwnirz.pl
www.pkz.pl

Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza
00-002 Warszawa
ul. Świętokrzyska 20
tel. 22 827 30 00, 826 22 61 w. 503

Związek Sadowników Polskich
ul. Reymonta 18
96-100 Skierniewice
tel. 24 277 48 01

Związek Szkółkarzy Polskich
00-175 Warszawa
al. Jana Pawła II 80 lok. 71
tel./fax: 22 435 47 22
e-mail: zszp@zszp.pl

Polska Federacja Ogrodnicza
96-521 Brzozów
Wisowa 1
tel. 46 833 20 21 w. 453

Polski Związek Producentów Chrzanu
98-358 Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
tel. 043 829 15 92

Polska Federacja Producentów Żywności
00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8
tel. 22 830 70 55
fax: 22 830 70 56
e-mail: biuro@pfpz.pl

Krajowy Związek Plantatorów Roślin Okopowych
00-336 Warszawa
ul. Kopernika 34
tel. 22 826 41 04

Krajowy Związek Producentów Spirytusu i Technologów Gorzelnictwa
52-411 Wrocław
ul. Wiejska 27
tel./fax: 71 363 54 75

Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw dla Przemysłu
00-336 Warszawa
ul. Kopernika 34
tel. 22 827 54 15

Związek Plantatorów Tytoniu
22-300 Krasnystaw
ul. Leśna 2
tel./fax: 82 576 34 21 w. 137
e-mail: zwiazek@ftk.pl