Inne organizacje

wtorek, 8 grudnia 2009 r.

Inne organizacje społeczno-zawodowe i samorządowe oraz instytucje

Polski Karp Spółka z o. o. – Organizacja Producentów
ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
tel.: 12 623 72 80
email: biuro@polskikarp.eu

Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA
ul. Kolejowa 45 lok.135
02-013 Warszawa
e-mail: fundacja@wsparcierolnika.pl

Polski Związek Pracodawców - Usługodawców Rolnych
Myślęcinek, ul. Bażancia 1
86-031 Osielsko
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 519 564 793
e-mail: pzpur@apra.pl
Zbigniew Studniarski - Prezes Zarządu

Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
00-682 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 22 372 03 48, 372 03 49
fax: 22 372 03 91
e-mail: biuro@federacjarolna.pl 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
03-973 Warszawa
ul. Brukselska 7
tel. 22 518 87 00
fax: 22 828 84 37
e-mail: sekretariat@pracodawcyrp.pl

Konfederacja Lewiatan
00-727 Warszawa
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
tel. 22 559 99 00
fax: 22 559 99 10
e-mail: recepcja@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 33 879 71 14
e-mail: biuro@icppc.pl

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy"
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 32/34
tel. 22 622 40 97
tel./fax: 22 696 01 52
e-mail: biuro@kigpr.pl

Rada Krajowa Federacji Konsumentów
ul. Ordynacka 11 lok 1
00-364 Warszawa
tel. (22) 827-11-73
fax.: (22) 827-54-74
email: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl
www.federacja-konsumentow.org.pl

Związek Polskich Przetwórców Mleka
00-120 Warszawa
ul. Złota 59 budynek Lumen piętro 6
tel. 22 266 02 71
fax: 22 266 03 27
e-mail: sekretariat@zppm.pl

Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej
02-532 Warszawa
ul. Rakowiecka 36 p. 178
tel./fax: 22 606 38 45
e-mail: smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl

Związek Powiatów Polskich
00-901 Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, (27 piętro, pokój 2704)
Plac Defilad 1, skr. poczt. 7
tel. 22 656 63 34

Związek Gmin Wiejskich RP
61-812 Poznań
ul. Kantaka 4
tel./fax: 61 851 74 18, 81 851 99 61/61 666 13 22
e-mail: biuro@zgwrp.org.pl

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
62-500 Konin
ul. Zofii Urbanowskiej 8
tel./fax: 63 243 75 80
e-mail: kss@team.com.pl

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy
85-039 Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
tel. 52 322 48 72
fax: 52 322 48 79
e-mail: rolni@hipernet.brda.net

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8
tel. 22 830 70 55
tel./fax: 22 830 70 56
e-mail: biuro@pfpz.pl

Polski Komitet Zielarski
67-707 Poznań
ul. Libelta 27
tel. 61 665 95 50-55
e-mail: pkz@iwnirz.pl

Polskie Towarzystwo Rolnicze
62-072 Jeziorki
ul. Plac Parkowy 2
tel. 61 819 60 03
fax: 61 819 64 82

Wiejskie Centrum Integracji Europejskiej
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4 pok. 309
tel./fax: 22 630 96 46

Krajowa Izba Gospodarcza
Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
tel. 22 830 26 56
fax: 22 830 16 48
tel. KRiOR KIG: 22 630 96 46

Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
00 - 490 Warszawa
ul. Wiejska 16
tel./fax: 22 868 37 10
e-mail: kspt@kspt.org.pl

ANIMAL BY PRODUCTS - Polski Związek Przetwórców
ul. Nowogrodzka 31 lok. 218
00-511 Warszawa
tel./fax. 22 628 10 72
e-mail: biuro1@abp-pzp.eu

Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31, pok. 100
tel. 22 629 73 32
fax. 22 628 24 03
e-mail: biuro@zppu.eu

Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich
Ul. Marynarki Polskiej 30
76-270 Ustka
e-mail: biuro@sgr.org.pl
tel. 59 814 44 59

PROM – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
e-mail:kontakt@prom.info.pl

Instytut Gospodarki Rolnej
Ul. Kolejowa 45 lok. 119
02-013 Warszawa
tel. 22 299 70 35
e-mail: biuro@instytutrolny.pl