Akcja honorowego oddawania krwi

wtorek, 10 października 2017 r.

W dniu 11 października 2017 r. (środa) Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Energii organizuje akcję honorowego oddawania krwi.

Krew będzie zbierana w godzinach 09:00 – 14:00 w ambulansie zaparkowanym na parkingu przed Ministerstwem Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5. Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa wszystkich chętnych.

Nie zapominajmy, że idea honorowego krwiodawstwa dotyczy nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy potencjalnymi odbiorcami krwi. Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat, legitymujący się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Krwiodawca musi być zdrowy – tylko wtedy upust krwi nie będzie szkodliwy dla organizmu dawcy, ani przetoczona krew nie będzie stanowiła zagrożenia dla pacjenta.

Każdy kandydat na dawcę krwi jest kwalifikowany przez lekarza od oddania krwi na postawie oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu, wywiadu lekarskiego, badania uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycznych.

Kandydat na dawcę krwi powinien:
  • w ciągu doby poprzedzającej oddanie wypić około 2 litrów płynów (woda mineralna, soki);
  • być wyspanym;
  • spożyć lekkostrawny posiłek pozbawiony tłuszczów zwierzęcych – krwiodawca nie powinien być na czczo;
  • ograniczyć palenie papierosów;
  • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu.

Każdemu, kto bezpłatnie odda krew, przysługuje tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”. Może on również liczyć na szereg przywilejów, takich jak:

  • zwolnienie z pracy w dniu oddawania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4,5 tys. kalorii (tj. 8 czekolad),
  • korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, a także z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż co 8 tygodni, natomiast kobiety najczęściej niż raz na 12 tygodni. Pobrana krew zostanie przekazana Regionalnego Banku Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, skąd zostanie rozesłana do szpitali znajdujących się na terenie Mazowsza.

Krwiodawcom, którzy oddali:

  • 15 litrów krwi – kobiety
  • 18 litrów krwi - mężczyźni

lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczonego pieczątką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie lub Oddziału Terenowego wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem przysługuje bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej (obowiązuje w Warszawie). 

Oddana krew jest niezwykłym darem, bezcennym i niezastąpionym lekiem, którego nie można wyprodukować w sposób sztuczny. Jedynym źródłem jej pozyskiwania jest zdrowy człowiek. Pamiętajmy więc, że swoją krwią możemy uratować komuś życie.

Zapraszamy wszystkich chętnych !