Wiadomości

Wiadomości ze szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

czwartek, 22 marca 2018 r.
Fot. Uczestnicy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

W dniu 22 lutego 2018 r. sześciu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie wzięło udział w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych odbywającej się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

pokaż archiwalne