wtorek, 26 lipca 2016 r.
Fot. Od lewej: senator Józef Łyczak, wiceminister Rafał Romanowski, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz poseł Krzysztof Ardanowski

O stratach w uprawach w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Straty kujawsko-pomorskich rolników spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz prace komisji oceniających szkody w rolnictwie były głównymi tematami spotkania podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami organizacji i instytucji rolniczych, parlamentarzystami oraz reprezentantami samorządowców. Spotkanie odbyło się na zaproszenie wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

poniedziałek, 25 lipca 2016 r.
Fot. Ziarno

Kontrola importu zbóż

W ostatnich tygodniach napływają do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje o wzmożonym imporcie do kraju ziarna zbóż z Ukrainy oraz jego niekorzystnym wpływie na sytuację popytową i cenową na krajowym rynku zbóż, zwłaszcza w południowo-wschodnich regionach kraju.

pozostałe informacje

Linki