Zespół Upraw Polowych

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został utworzony na mocy zarządzenia nr 22 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Upraw Polowych.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Treść zarządzenia nr 22 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf 195,56 kB)

W skład Zespołu wchodzą podzespoły do spraw:

 • Rynku Zbóż,
 • Rynku Cukru,
 • Rynku Tytoniu,
 • Rynku Chmielu,
 • Rynku Włókien Naturalnych,
 • Rynku Suszu Paszowego.

Do zadań Zespołu należy:

 • bieżące monitorowanie oraz analiza i ocena sytuacji w zakresie upraw polowych;
 • analizowanie projektów aktów prawnych polskich i Unii Europejskiej oraz stanowisk organów Unii Europejskiej w zakresie upraw polowych;
 • opiniowanie przedkładanych przez Ministra propozycji działań w zakresie upraw polowych;
 • przygotowywanie projektów stanowisk Ministra oraz proponowanie osób, które będą je prezentowały organom Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie propozycji projektów instrukcji wyjazdowych;
 • analizowanie sprawozdań z posiedzeń organów Unii Europejskiej;
 • informowanie o przewidywanych skutkach wynikających z prawa Unii Europejskiej w obszarze upraw polowych.