Spotkanie z przedstawicielami rolników i zakładów przetwórczych ze strefy buforowej / Informacje Prasowe / Biuro Prasowe / Ministerstwo / MinRol - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 44870, ID obiektu: 45883

Spotkanie z przedstawicielami rolników i zakładów przetwórczych ze strefy buforowej

Spotkanie z przedstawicielami rolników i zakładów przetwórczych ze strefy buforowej

Minister Stanisław Kalemba spotkał się dziś z przedstawicielami rolników oraz zakładów przetwórczych z terenu objętego strefą buforową. W spotkaniu uczestniczyli także: podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, główny lekarz weterynarii Janusz Związek, a także prezesi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rezerw Materiałowych oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska.

Minister Stanisław Kalemba spotkał się dziś z przedstawicielami rolników oraz zakładów przetwórczych z terenu objętego strefą buforową. W spotkaniu uczestniczyli także: podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, główny lekarz weterynarii Janusz Związek, a także prezesi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rezerw Materiałowych oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska.

Spotkanie poświęcone było działaniom dotyczącym łagodzenia skutków wykrycia 2 przypadków występowania wirusa ASF u dzików na terenie Polski.

Minister Kalemba poinformował o zakończonej w piątek wizycie w Polsce ekspertów Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych. Omówił także działania podjęte w celu pomocy hodowcom trzody chlewnej oraz przetwórcom w zakresie rekompensat za poniesione straty...

Spotkanie poświęcone było działaniom dotyczącym łagodzenia skutków wykrycia 2 przypadków występowania wirusa ASF u dzików na terenie Polski.

Minister Kalemba poinformował o zakończonej w piątek wizycie w Polsce ekspertów Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych. Omówił także działania podjęte w celu pomocy hodowcom trzody chlewnej oraz przetwórcom w zakresie rekompensat za poniesione straty.

– Producenci z powiatów objętych strefą buforową otrzymają w pierwszej kolejności dopłaty bezpośrednie, zostanie także, na wniosek producentów trzody, wystosowane pismo do banków w sprawie umożliwienia prolongaty w spłacie zaciągniętych kredytów z dopłatą ARiMR – zapewnił minister Kalemba.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwju Wsi wystapiło do komisarza UE Daciana Ciolosa o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych oraz funduszy rezerwowych na częściowe pokrycie strat dla producentów trzody chlewnej ze strefy buforowej. Minister Kalemba poinformował o udostępnieniu środków na rozpoczęcie zdejmowania nadwyżek trzody chlewnej. Podkreślił także konieczność współpracy z resortem środowiska w kwestii monitorowania populacji dzików, a także planowania odstrzałów i ukierunkowania polowań.

Minister poinformował również, że na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozwiązań pozwalających na zdjęcie części nadwyżki wieprzowiny, która występuje w strefie buforowej.

Spotkanie  z przedstawicielami rolników oraz zakładów przetwórczych ze strefy buforowej

03.03.2014

Tak

03.04.2014

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2014 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.