BIEŻĄCA INFORMACJA O ROLNICTWIE NA ŚWIECIE Nr 24/2013 / Informacje o rolnictwie na świecie / Opracowania i publikacje / Informacje branżowe / MinRol - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 41338, ID obiektu: 42026

BIEŻĄCA INFORMACJA O ROLNICTWIE NA ŚWIECIE Nr 24/2013

BIEŻĄCA INFORMACJA O ROLNICTWIE NA ŚWIECIE Nr 24/2013

Nr 24/2013 z 11 czerwca 2013 r.

Planowane obniżenie subsydiowania rolnictwa

Przewiduje się, że w unijnym budżecie na rolnictwo w 2014 r. zabraknie 1,471 mld €. W celu załatania tej „dziury budżetowej” Komisja Europejska zaproponowała zmniejszenie płatności bezpośrednich w bieżącym roku o blisko 5%. Decyzję w tej sprawie ma podjąć do 30 czerwca Parlament Europejski.

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 3)

Programy promocji produktów rolniczych

Komisja Europejska ogłosiła, że będzie współfinansować 22 nowe programy promujące produkty rolnicze w Europie i poza nią. Nowe programy, z których większość będzie trwała trzy lata, pochłoną 71,94 mln €. Połowa tej sumy pochodzić będzie z funduszy unijnych. Pozostałą część dostarczą kraje członkowskie oraz zaangażowane w programy organizacje. Promowane będą takie produkty jak oliwa z oliwek, mleko i artykuły mleczarskie, mięso, świeże i przetworzone owoce oraz warzywa, produkty rolnictwa ekologicznego, jajka, wina i wódki.

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 4)

Prywatne magazynowanie masła

Od 1 marca do 21 kwietnia bieżącego roku programem prywatnego magazynowania masła objęto w krajach Unii Europejskiej 28 130 ton tego produktu. Jest to ilość znacznie mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku (46 853 t), ale nieco większa niż w 2011 r. (27 388 t). W Holandii w ten sposób wycofano z rynku 11 425 ton masła, we Francji – 7 800 ton, w Niemczech – 3 351 ton, w Belgii – 2 445 ton, w Hiszpanii – 1 346 ton, w Danii – 1 024 tony, na Litwie – 411 ton, w Szwecji – 315 ton i w Austrii – 14 ton. W pozostałych krajach Unii dotychczas nie rozpoczęto prywatnego magazynowania masła. Dopłaty do prywatnego magazynowania masła w bieżącym roku wynoszą 14,88 € za tonę w wypadku stałych kosztów magazynowania lub 0,25 € dziennie w wypadku kosztów zmiennych. Są one nieco niższe niż w ubiegłym roku.

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 3)

Niemieckie kombajny na Ukrainie

Niemiecka firma CLAAS, produkująca maszyny rolnicze, podpisała porozumienie, na mocy którego będzie na Ukrainie wytwarzała kombajny. Będą one produkowane w OOO NPP Kherson Machine Building Plant, jedynej na Ukrainie fabryce maszyn rolniczych. Pierwsze kombajny wyprodukowane dzięki temu porozumieniu powstaną pod koniec bieżącego roku. Na Ukrainie brakuje maszyn rolniczych. Minister rolnictwa tego kraju stwierdził, że Ukraina traci rocznie blisko 5 mln ton ziarna z powodu braku maszyn. Rząd ukraiński przeznaczył 21 mln dolarów (16 mln €) na pomoc dla rolników przy zakupie 4 tys. maszyn w 2013 r. Na Ukrainie brakuje 400 tys. ciągników.

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 3)

Grecja i Włochy przed sądem

Komisja Europejska pozwała Grecję i Włochy do Trybunału Sprawiedliwości. Jedynie te dwa kraje nie uchwaliły dotychczas rozwiązań prawnych zakazujących utrzymywania kur niosek w bateriach i stosowania tzw. wzbogaconych klatek. Bez tego nie można egzekwować wprowadzenia zasad utrzymania niosek obowiązujących w Unii od 1 stycznia 2012 r. Pełne dostosowanie do takich samych zasad produkcji jest konieczne dla uniknięcia nieuczciwej konkurencji.

(Agra Europe 2013, nr 2563, s. 3)

11.06.2013

Nie

11.07.2013

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2014 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.