Realizacja Pakietu 2. Ochrona gleb i wód Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 na nowo wyznaczonych obszarach OSN

czwartek, 11 maja 2017 r.

Rolnicy, których grunty orne zostały objęte nowo wyznaczonymi obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) mogą podjąć na tych gruntach w 2017 r. nowe zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.