Nowelizacja rozporządzenia zalesieniowego PROW 2007-2013

wtorek, 14 listopada 2017 r.

W dniu 7 listopada 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenieMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 7 listopada 2017r., poz. 2052).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2052/1

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza korzystne zmiany dla beneficjentów działania zalesieniowego polegające na złagodzeniu przepisów związanych ze zwrotami pomocy na zalesienie w przypadku ponad 5 letnich upraw leśnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.