Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego przyznawania płatności ONW

wtorek, 14 lutego 2017 r.

W dniu 7 lutego 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z dnia 7 lutego 2017 r. Poz. 230).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/230

Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie przepisów dla beneficjentów będących w trakcie realizacji zobowiązania ONW. Rolnicy objęci tym zobowiązaniem będą otrzymywać płatność na zasadach obowiązujących w momencie jego podejmowania, czyli do powierzchni wynoszącej nie więcej niż 300 ha. Zmiany te są korzystne dla beneficjentów.

Rozporządzenie weszło w życie 8 lutego 2017 r.