Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wiadomości
czwartek, 24 marca 2011 r.
Komunikat-dotyczacy-zasad-przejscia-w-2011-r.-ze-starego-programu-rolnosrodowiskowego_640x380.jpg

Komunikat dotyczący zasad przejścia w 2011 r. ze starego programu rolnośrodowiskowego

Zasady przejścia w 2011 r. ze starego programu rolnośrodowiskowego (PROW 2004-2006) po minimum 3-ech latach na nowy program rolnośrodowiskowy (PROW 2007-2013) określa przepis § 43b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 289).

czwartek, 10 marca 2011 r.
Informacja-o-wynikach-wyboru-przedstawiciela-spoleczno-zawodowych-organizacji-rolnikow-do-Komitetu-Monitorujacego-Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-na-lata-2007-2013_640x380.jpg

Informacja o wynikach wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dniu 17.01.2011 r. została uruchomiona procedura wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na podstawie przeprowadzonej procedury przedstawicielem społeczno-zawodowych organizacji rolników w Komitecie Monitorującym PROW 2007-2013 został Pan Renald Partyka.

wtorek, 8 marca 2011 r.
Informacja-dotyczaca-procedury-wyboru-przedstawiciela-spoleczno-zawodowych-organizacji-rolnikow-w-Komitecie-Monitorujacym-Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013_640x380.jpg

Informacja dotycząca procedury wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników w Komitecie Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 17.01.2011 r. została uruchomiona procedura wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z procedurą wyboru głosowanie trwało do 4.03.2011 r. W wyznaczonym terminie poparcie dla Pana Renalda Partyki na przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników w KM PROW 2007-2013 zgłosił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

wtorek, 15 lutego 2011 r.

Informacja dotycząca zgłoszonego kandydata na przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dniu 17.01.2011 r. została uruchomiona procedura wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z procedurą wyboru, w wymaganym terminie, tj. do 11.02.2011 r. został zgłoszony Pan Renald Partyka, kandydat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Poniżej przedstawiamy informację o zgłoszonym kandydacie.

piątek, 4 lutego 2011 r.
Komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-zmian-PROW-2007-2013_640x380.jpg

Komunikat w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian PROW 2007-2013

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu modyfikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

piątek, 4 lutego 2011 r.
Informacja-na-temat-wymogow-w-zakresie-nawozenia-w-wariantach-pakietow-4-i-5-Programu-Rolnosrodowiskowego-2007-2013_640x380.jpg

Informacja na temat wymogów w zakresie nawożenia w wariantach pakietów 4 i 5 Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm.) w ramach Pakietów 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000:

piątek, 28 stycznia 2011 r.

Komunikat w sprawie procedury wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dniu 17.01.2011 r. została uruchomiona procedura wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwszym etapem było zgłoszenie do dnia 26.01.2011 r. społeczno-zawodowych organizacji rolników wyrażających chęć uczestniczenia w ww. wyborach. W ww. terminie odpowiedni formularz zgłoszeniowy przesłała tylko jedna organizacja - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

czwartek, 20 stycznia 2011 r.
Nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-odbudowe-potencjalu-produkcyjnego-gospodarstw-rolnych-zniszczonych-w-wyniku-powodzi-lub-obsuwisk-ziemi_640x380.jpg

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na odbudowę potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych zniszczonych w wyniku powodzi lub obsuwisk ziemi.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosił, że w terminie od dnia 2 lutego do dnia 15 marca 2011 r. producenci rolni, będą mogli ubiegać się o wsparcie na odbudowę potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych” PROW 2007 – 2013.