Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wiadomości
czwartek, 22 grudnia 2011 r.

Termin naboru składania wniosków w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”

Informujemy uprzejmie, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 21 grudnia br. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

poniedziałek, 28 listopada 2011 r.
Zmiana-w-dzialaniu-Odtwarzanie-potencjalu-produkcji-lesnej-zniszczonego-przez-katastrofy-oraz-wprowadzanie-instrumentow-zapobiegawczych-objetego-Programem-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-na-lata-2007-2013_640x380.jpg

Zmiana w działaniu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 listopada 2011 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

środa, 11 maja 2011 r.
Nowelizacja-rozporzadzenia-rolnosrodowiskowego-PROW-2007-2013_640x380.jpg

Nowelizacja rozporządzenia rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 96, poz. 560).

czwartek, 24 marca 2011 r.
Komunikat-dotyczacy-zasad-przejscia-w-2011-r.-ze-starego-programu-rolnosrodowiskowego_640x380.jpg

Komunikat dotyczący zasad przejścia w 2011 r. ze starego programu rolnośrodowiskowego

Zasady przejścia w 2011 r. ze starego programu rolnośrodowiskowego (PROW 2004-2006) po minimum 3-ech latach na nowy program rolnośrodowiskowy (PROW 2007-2013) określa przepis § 43b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 289).