Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wiadomości
piątek, 16 marca 2012 r.

Zmiany w działaniu ONW

14 marca 2012 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

piątek, 16 marca 2012 r.

Nabór wniosków w ramach działania ONW

Wnioski o przyznanie płatności w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” (ONW) w kampanii 2012 należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2012 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 15 maja 2012 roku, ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2012 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%.

czwartek, 22 grudnia 2011 r.

Termin naboru składania wniosków w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”

Informujemy uprzejmie, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 21 grudnia br. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

poniedziałek, 28 listopada 2011 r.
Zmiana-w-dzialaniu-Odtwarzanie-potencjalu-produkcji-lesnej-zniszczonego-przez-katastrofy-oraz-wprowadzanie-instrumentow-zapobiegawczych-objetego-Programem-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-na-lata-2007-2013_640x380.jpg

Zmiana w działaniu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 listopada 2011 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

środa, 11 maja 2011 r.
Nowelizacja-rozporzadzenia-rolnosrodowiskowego-PROW-2007-2013_640x380.jpg

Nowelizacja rozporządzenia rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 96, poz. 560).