Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wiadomości
czwartek, 17 grudnia 2009 r.

Informacja o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany do Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dniu 17 grudnia 2009 roku wydana została decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca, wnioskowane przez Polskę, zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmieniająca decyzję Komisji C(2007)4126 z dnia 7 września 2007 r. zatwierdzającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzja odnosi się do zaproponowanego podziału dodatkowych środków finansowych (blisko 169 mln. euro), przyznanych Polsce w ramach pakietu Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej (European Economy Recovery Plan - EERP) na realizację tzw. „Nowych wyzwań” wynikających z przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (Common Agricultural Policy Health Check).