Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”
poniedziałek, 16 marca 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 marca 2015 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, którego celem jest wprowadzenie zmiany w zakresie stawki premii zalesieniowej.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany przepisów wspólnotowych umożliwiających przyznanie jednolitej płatności obszarowej do niektórych zalesionych gruntów. W nowelizacji zmieniono wysokość premii zalesieniowej (wypłacanej przez 15 lat od wykonanego zalesienia) jedynie do gruntów, do których od 2015 r. mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.

Ponadto w zmianie rozporządzenia zalesieniowego wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi rok 2014 był ostatnim rokiem, w którym można było składać wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007–2013.

Rozporządzenie zostało w dniu 12 marca 2015 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 2015, poz. 346. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/346