Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin naboru składania wniosków w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”
czwartek, 22 grudnia 2011 r.

Informujemy uprzejmie, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 21 grudnia br. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zaplanowano, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy zostanie przeprowadzony w terminie od 23 stycznia 2012 r. do 17 lutego 2012 r.

Informacja Prezesa ARiMR, szczegółowo określająca warunki na jakich zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 226, jest dostępna na stronie internetowej ARiMR.