Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nowelizacja rozporządzenia rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013
środa, 11 maja 2011 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 96, poz. 560).

Nowelizacja-rozporzadzenia-rolnosrodowiskowego-PROW-2007-2013_640x380.jpg

Zmiany zawarte w ww. rozporządzeniu wynikają z akceptacji przez Komisję Europejską w dniu 18 kwietnia 2011 r. zmian w zakresie programu rolnośrodowiskowego na poziomie PROW 2007-2013. Są to: zniesienie degresywności w ramach wariantu 3.1 Ekstensywne trwałe użytki zielone realizowanego na obszarze Natura 2000 oraz zniesienie górnego limitu powierzchni, do jakiej może zostać przyznana płatność rolnośrodowiskowa w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - wariantu 6.4 Sady tradycyjne.

Treść rozporządzenia z dnia 10 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 560).