Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Lista zgłoszonych kandydatów do Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013
piątek, 21 maja 2010 r.

Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawiciela związków branżowych producentów rolnych do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

1. Pan Bogdan Konopka, zgłoszony przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

2. Pani Agnieszka Maliszewska, zgłoszona przez Polską Izbę Mleka.

3. Pan Tadeusz Szymańczak, zgłoszony przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Pan Bogdan Konopka,

Od 15 lat prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 106 ha, wyspecjalizowane w hodowli zarodowej bydła mięsnego rasy Liomusine oraz owiec rasy Świniarka –ochrona zasobów genetycznych. Założył pierwsze takie gospodarstwo na ziemi świętokrzyskiej, które prowadzi z pozytywnym wynikiem ekonomicznym. Ośrodek Hodowli Bydła Mięsnego w Sieradowicach, prowadzony przez Pana Konopkę, uważany jest jako modelowy dla wielu przyszłych hodowców, gdzie mogą zapoznać się z praktyczną stroną hodowli. Pan Konopka jest wybitnym lekarzem weterynarii (specjalista w dziedzinie "Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia") i świetnym organizatorem, o czym świadczy powierzenie Mu funkcji wojewódzkiego lekarza weterynarii w Kielcach,

Członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Członek Rady Hodowlanej Regionu Południowo Wschodniego. W latach 2003-2006 został wybrany wiceprezesem, a w 2006 r. został Prezesem Związku. Podczas kilkuletniego kierowania Związkiem rozszerzył i pogłębił znacznie jego działalność, doprowadził do pełnej komputeryzacji danych potrzebnych do prowadzenia ksiąg, nawiązał ścisłą współpracę z zagranicą, szczególnie z organizacjami hodowców we Francji i Niemczech, rozszerzył działalność na zagadnienia zbytu oraz umocnił organizacyjnie związek.

Pani Agnieszka Maliszewska,

Dyrektor i członek Zarządu Polskiej Izby Mleka. Z branżą mleczarską związana od 1998 roku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka projektu Polska Spółdzielczość Mleczarska w UE-szanse i zagrożenia –międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli KE (realizowanej od 2002 roku). Inicjatorka powołania izby gospodarczej branży mleczarskiej-Polskiej Izby Mleka. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i wiedzy.

Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. Mianowany członek Rady Gospodarki Żywnościowej.

Pan Tadeusz Szymańczak,

wykształcenie wyższe rolnicze (SGGW Warszawa). Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 74 ha, zajmuje się produkcją roślin zbożowych. Gospodarstwo jest laureatem IX edycji „Rolnik Farmer Roku”. Uzyskał tytuł Wicemistrza Województwa Mazowieckiego w konkursie „Agroliga 2006”. Rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, członek zarządu mazowieckiej Izby Rolniczej, były poseł na Sejm RP I kadencji, współpracuje z rolnikami uczestnicząc w licznych szkoleniach jako wykładowca, popularyzator uprawy kukurydzy w Polsce. Ściśle współpracuje z Uczelniami , Instytucjami, Samorządami i innymi organizacjami. Za działalność odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Rolnictwa licznymi pucharami i dyplomami.