Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Lista kandydatów wraz z wykazem głosujących organizacji w wyborach na przedstawiciela związków branżowych producentów rolnych do Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.
wtorek, 1 czerwca 2010 r.

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja br. poniżej przedstawiam listę kandydatów wraz z wykazem głosujących organizacji w wyborach na przedstawiciela związków branżowych producentów rolnych do Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

Pan Tadeusz Szymańczak – 7 głosów1

1) Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

2) Krajowa Federacja Producentów Zbóż

3) Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw *

4) Polski Związek Ogrodniczy*

5) Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych*

6) Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu*

7) Gdański Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych*

Pani Agnieszka Maliszewska – 1 głos

1) Polska Izba Mleka*

Pan Bogdan Konopka - 0 głosów

*głosy oddane za pośrednictwem faxu

1Na Pana Tadeusza Szymańczaka oddano jeszcze 1 głos , który uznano za nieważny z powodu braku podpisu na formularzu wyborczym w poz. „podpis”