Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komitet monitorujący PROW 2007-2013

Informacja na temat Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został powołany Zarządzeniem nr 8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z późn. zm. Szczegółowy zakres prac Komitetu określa regulamin Komitetu podjęty uchwałą nr 1 z dnia 4 września 2007 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

poniedziałek, 30 stycznia 2012 r.

IX posiedzenie - 16 grudnia 2011 r.

W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013, któremu przewodniczyła w zastępstwie Pana Ministra T. Nalewajka, Pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Dyrektor Departamentu Rozwoju obszarów Wiejskich MRiRW.

piątek, 1 lipca 2011 r.

VIII posiedzenie - 27 czerwca 2011 r.

W dniu 27 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013, któremu przewodniczyła w zastępstwie Pana Ministra T. Nalewajka, Pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Dyrektor Departamentu Rozwoju obszarów Wiejskich MRiRW.

czwartek, 28 stycznia 2010 r.

V posiedzenie - 28 styczeń 2010 r.

Podczas posiedzenia przedstawiono informacje dotyczące stanu wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wsparcia obszarów wiejskich w ramach NSRO 2007-2013 oraz wyników bieżącej oceny i stanu przygotowania do oceny średniookresowej PROW 2007-2013.

środa, 23 września 2009 r.

IV posiedzenie - 23 czerwiec 2009 r.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację dotyczącą stanu wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz zostały podjęte następujące uchwały, zgodne z porządkiem obrad, tj.:

czwartek, 25 września 2008 r.

III posiedzenie - 25 września 2008 r.

Komitet przyjął między innymi Uchwałę Nr 13/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

wtorek, 3 czerwca 2008 r.

II posiedzenie – 3 czerwca 2008 r.

Podczas posiedzenia podjęto Uchwałę Nr 11 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2007 rok oraz Nr 12 w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

wtorek, 4 września 2007 r.

I posiedzenie – 4 września 2007 r.

Podczas I inauguracyjnego posiedzenia przedstawiono informacje dotyczące działań PROW 2007-2013, stanu przygotowania do ich wdrażania, jak również informację na temat instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki spójności oraz linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.