Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XXI posiedzenie – 14 grudnia 2016 r.
środa, 1 lutego 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, któremu przewodniczył Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas posiedzenia Komitet Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaprezentowane zostały wyniki oceny ex-post Programu, która podsumowuje wyniki interwencji w czterech kluczowych obszarach związanych z wdrażaniem Programu.

Było to jednocześnie ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Spotkanie było rejestrowane i relacja z posiedzenia znajduje się pod linkiem: http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/film_skrot.mp4