Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XIX posiedzenie - 24 czerwca 2015 r.
piątek, 26 czerwca 2015 r.

W dniu 24 czerwca 2015 r. odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, podczas którego została podjęta przez członków Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 Uchwała Nr 105 sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2014 rok.

W trakcie ww. posiedzenia Komitetu odbyła się dyskusja na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego została również przedstawiona prezentacja wyników badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na gospodarkę Polski” przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.