Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwały Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013

Uchwały Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Uchwała Nr 1 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. - w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego (wraz z załącznikiem).
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 63,69 kB)
 
Uchwała Nr 2 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 pomiędzy województwa w ramach działań: „Ułatwienie startu młodym rolnikom” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 48,04 kB)
 
Uchwała Nr 3 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 pomiędzy województwa w ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 48,98 kB)
 
Uchwała Nr 4 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 pomiędzy województwa w ramach działań: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 42,12 kB)
 
Uchwała Nr 5 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 pomiędzy województwa w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 37,52 kB)
 
Uchwała Nr 6 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach działań osi IV Leader: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” („Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”).
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 45,74 kB)
 
Uchwała Nr 7 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 pomiędzy województwa w ramach działania: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat I „Scalanie gruntów”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 46,04 kB)
 
Uchwała Nr 8 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. - w sprawie określenia priorytetów dla Pomocy technicznej na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 32,89 kB)
 
Uchwała Nr 9 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 października 2007 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 pomiędzy województwa w ramach działania: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 247,98 kB)
 
Uchwała Nr 10 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 października 2007 r. - w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 242,38 kB)
 
Uchwała Nr 11 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2008 r. - w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2007 rok (wraz z załącznikiem).
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 1,62 MB)
 
Uchwała Nr 12 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2008 r. - w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (wraz z załącznikiem).
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 514,28 kB)
 
Uchwała Nr 13 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. - w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wraz z załącznikiem).
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 971,84 kB)
 
Uchwała Nr 14 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. - w sprawie określenia priorytetów dla pomocy technicznej na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 215,15 kB)
 
Uchwała Nr 15 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wraz z załacznikami).
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 881,37 kB)

Uchwała Nr 16 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 17 grudnia 2008 r. - w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wraz z załącznikami).
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 267,49 kB)
 
Uchwała Nr 17 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 17 grudnia 2008 r. - w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wraz z załącznikami).
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 249,84 kB)

Uchwała nr 18 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji PROW 2007–2013 za rok 2008 (wraz z załącznikami).
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 18/2009 (.pdf 26,29 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 2,03 MB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 2 (.pdf 1,66 MB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 3 (.pdf 2,42 MB)

Uchwała nr 19 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. - w związku z realizacją "nowych wyzwań" w ramach PROW 2007–2013 (wraz z załącznikiem).
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 19/2009 (.pdf 53,19 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 411,85 kB)

Uchwała nr 20 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. - w sprawie zmiany w działaniu "Renty Strukturalne" w ramach PROW 2007–2013 (wraz z załącznikiem).
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 20/2009 (.pdf 24,9 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 200,43 kB)

Uchwała nr 21 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w ramach Osi 1 "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego" w ramach PROW 2007–2013 (wraz z załącznikami).
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 21/2009 (.pdf 40,45 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 302,06 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 2 (.pdf 185,84 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 3 (.pdf 295,46 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 4 (.pdf 208,25 kB)

Uchwała nr 22 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. - w sprawie zmian w ramach Osi 2 "Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich" w ramach PROW 2007–2013 (wraz z załącznikami).
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 22/2009 (.pdf 56,91 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 330,9 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 2 (.pdf 326,69 kB)

Uchwała nr 23 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. - w sprawie zmian w ramach Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" i Osi 4 "Leader" w ramach PROW 2007–2013 (wraz z załącznikami).
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 23/2009 (.pdf 28,12 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 214,54 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 2 (.pdf 254,69 kB)

Uchwała nr 24 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. - w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych w ramach PROW 2007–2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 46,91 kB)

Uchwała nr 25 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. - w sprawie zmiany "Specyficznych dla Programu wskaźników dodatkowych i skwantyfikowanych wartości docelowych dla pomocy technicznej PROW 2007-2013" (wraz z załącznikiem).
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 25/2009 (.pdf 27,01 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 310,44 kB)

Uchwała nr 26 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2009 r. - w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji dla działań "Modernizacja gospodarstw rolnych" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW 2007–2013 (wraz z załącznikami).
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 26/2009 (.pdf 24,77 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 260,52 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 2 (.pdf 202,93 kB)

Uchwała nr 27 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 10 lipca 2009 r. - w sprawie zmiany kryteriów wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej dla działania "Renty strukturalne" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 przyjetych uchwałą nr 12 z dnia 3 czerwca 2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 27/2009 (.pdf 22,03 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 119,31 kB)

Uchwała nr 28 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 10 lipca 2009 r. - w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach działania "Renty strukturalne"
Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała 28/2009 (.pdf 31,73 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik 1 (.pdf 87,06 kB)

Uchwała Nr 29 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 15 grudnia 2009 r. - w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą Nr 26 z dnia 23.06.2009 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 183,21 kB)

Uchwała Nr 30 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie zwiększenia limitów zwierząt w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie oraz zmian nazwy wariantów w pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne w ramach działania: Program rolnośrodowiskowy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 94,24 kB)

Uchwała Nr 31 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 15 grudnia 2009 r. - w sprawie zatwierdzenia zmian w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 141,06 kB)

UchwałaNr 32 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie przyjęcia odrębnego kryterium podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” dla projektów z zakresu restrukturyzacji sektora mleczarskiego
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 222,12 kB)

UchwałaNr 33 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 lutego 2010 r. - zmieniającą Uchwałę Nr 10 w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z dnia 26.10.2007 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 75,8 kB)

UchwałaNr 34 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie przyjęcia podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Schematu III pomocy technicznej - „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)”
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 343,94 kB)

Uchwała Nr 35 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 maja 2010 r. - zmieniająca Uchwałę Nr 10 w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26.10.2007 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 28,06 kB)

Uchwała nr 36 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2009 rok.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,53 MB)

Część II. Tabele wspólnotowych wskaźników monitorowania i oceny Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 620,03 kB)

Uchwała nr 37 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w działaniach Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 230,65 kB)

Uchwała nr 38 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w działaniach Osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich” oraz Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 121,58 kB)

Uchwała nr 39 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w działaniach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 116,46 kB)

Uchwała nr 40 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów współpracy dla działania „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 65,3 kB)

Uchwała nr 41 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia kryteriów oceny efektywności lokalnej grupy działania oraz realizacji lokalnej strategii rozwoju a także kryteriów oceny lokalnej strategii rozwoju w zakresie realizacji dodatkowych zadań.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 81,71 kB)

Uchwała nr 42 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w związku z realokacją środków w ramach tzw. „nowych wyzwań” z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 42,49 kB)

Uchwała nr 43 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w związku ze zniszczeniami jakie dotknęły gospodarstwa rolne w wyniku wystąpienia powodzi.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 50,09 kB)

Uchwała nr 44 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie dokonywania korekt zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 373,68 kB)

Uchwała nr 45 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany w działaniu "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 81,59 kB)

Uchwała nr 46 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 36,27 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik (.pdf 214,08 kB)

Uchwała nr 47 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 481,04 kB)

Uchwała nr 48 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia kryteriów wyboru operacji dla działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 230,29 kB)

Uchwała Nr 49 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zmian PROW 2007-2013 w związku z wprowadzeniem zmian w ramach działania 214 Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 175,46 kB)

Uchwała Nr 50 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zaakceptowania raportu końcowego „Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 85,08 kB)

Załacznik 1
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.rar 5,98 MB)

Załącznik 2
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.rar 5,34 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uzupełnienie raportu końcowego. (.pdf 673,91 kB)

Uchwała Nr 51 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany kryteriów selekcji dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Ułatwianie startu młodym rolnikom,” przyjętych uchwałą nr 10 z dnia 26.10.2007 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 487,72 kB)

Uchwała Nr 52 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 163,46 kB)

Uchwała Nr 53 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w działaniu „Renty strukturalne” Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 164,29 kB)

Uchwała Nr 54 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegającej na realokacji środków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 364,89 kB)

Uchwała Nr 55 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegającej na realokacji środków z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” na działanie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 371,99 kB)

Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w działaniach Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”; „Uczestnictwo rolników w systemach jakości i żywności” oraz „Działania informacyjne i promocyjne".
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,29 MB)

Uchwała Nr 57 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany wskaźników monitorowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 102,35 kB)

Uchwała Nr 58 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 73,53 kB)

Uchwała Nr 59 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie zmiany w działaniu „Ułatwienie startu młodym rolnikom” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 120,82 kB)

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie określenia kryteriów wyboru projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk zgłoszonych do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 77,7 kB)

Uchwała Nr 61 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2010 rok
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 35,87 kB)

Załącznik 1
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.rar 9 MB)

Uchwała Nr 62 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 169,59 kB)

Uchwała Nr 63 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w działaniu 133 „Działania informacyjne i promocyjne"
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 113,63 kB)

Uchwała Nr 64 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w działaniu "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 35,39 kB)

Załącznik 1
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 119,77 kB)

Uchwała Nr 65 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 39,35 kB)

Załącznik 1
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 30,81 kB)

Uchwała nr 66 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w działaniach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 40,2 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 123,2 kB)

Uchwała nr 67 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia kryteriów oceny efektywności lokalnej grupy działania oraz realizacji lokalnej strategii rozwoju a także kryteriów oceny lokalnej strategii rozwoju w zakresie realizacji dodatkowych zadań.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 45,67 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 180,83 kB)

Uchwała nr 68 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia kryteriów wyboru projektów dla działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 45,61 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 85,42 kB)

Uchwała nr 69 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegającej na relokacji środków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych".
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 43,51 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 96,92 kB)

Uchwała Nr 70 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2011 rok.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 33,55 kB)

Sprawozdanie Roczne z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2011 rok
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,77 MB)

Załączniki
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 616,5 kB)

Uchwała Nr 71 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w opisie działań informacyjno-promocyjnych oraz Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 44,93 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 107,52 kB)

Uchwała Nr 72 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w działaniach Osi 1 "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego" oraz Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 47,29 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 198,02 kB)

Uchwała Nr 73 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegającej na realokacji środków między schematami oraz zmiany "Skwantyfikowanych wartości docelowych dla wspólnych wskaźników monitorowania" i "Specyficznych dla Programu wskaźników dodatkowych i skwantyfikowanych wartości docelowych" w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 63,23 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 361,18 kB)

Uchwała Nr 74 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 50,19 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 53,43 kB)

Uchwała Nr 75 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie określenia kryteriów wyboru operacji dla działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 98,99 kB)

Uchwała nr 76 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji dla działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą Nr 26 z dnia 23.06.2009 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 39,18 kB)

Uchwała Nr 77 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 45,87 kB)

Załącznik
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 265,28 kB)

Uchwała Nr 78 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w ramach działań: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", „Odnowa i rozwój wsi", „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 582,49 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,7 MB)

Uzasadnienie - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,04 MB)

Uchwała Nr 79 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w opisie działań informacyjno-promocyjnych oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 36,57 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 134,98 kB)

Uchwała Nr 80 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2012 rok
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 34,13 kB)

Załączniki - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.rar 9,2 MB)

Uchwała Nr 81 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 39,5 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 109,79 kB)

Uchwała Nr 82 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 43,7 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 105,82 kB)

Uchwała Nr 83 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 51 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 160,95 kB)

Uchwała Nr 84 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmian w działaniu „Program rolnośrodowiskowy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 32,11 kB)

Załącznik 1 - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 147,01 kB)

Załącznik 2 - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 238,55 kB)

Uchwała Nr 85 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 15 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 39,31 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 118,65 kB)

Uchwała Nr 86 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 42,75 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 103,35 kB)

Uchwała Nr 87 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 43,38 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 349,86 kB)

Uchwała Nr 88 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany załącznika nr 15 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 28 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 140,92 kB)

Uchwała Nr 89 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 66,63 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 240,19 kB)

Uchwała Nr 90 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w działaniu "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 47,75 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 482,26 kB)

Uchwała Nr 91 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji dla działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 39,95 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 66,86 kB)

Uchwała Nr 92 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2013 rok
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 35,55 kB)

Załączniki - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.rar 911,99 kB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2013 rok
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 5,39 MB)

Załączniki - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.rar 2,42 MB)

Uchwała Nr 93 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjętych uchwałami Nr 26 z dnia 23 czerwca 2009 r. oraz Nr 76 z dnia 5 grudnia 2012 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 83,71 kB)

Uchwała Nr 94 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w działaniach: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" oraz „Działania informacyjne i promocyjne" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 44,77 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 202,08 kB)

Uchwała Nr 95 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 52,87 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 378,85 kB)

Uchwała Nr 96 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian w działaniu 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 44,3 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 334,33 kB)

Uchwała Nr 97 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie modyfikacji kryteriów wyboru projektów dla działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" przyjętych Uchwałą Nr 10 z dnia 26.10.2007 r. oraz Uchwałą Nr 12 z dnia 3.06.2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 45,67 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 22,96 kB)

Uchwała Nr 98 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian w działaniu „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 49,21 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 95,16 kB)

Uchwała Nr 99 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian w działaniu „Program rolnośrodowiskowy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 42,83 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,51 MB)

Uchwała Nr 100 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian w działaniu „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 44,49 kB)

Załącznik - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 216,21 kB)

Uchwała Nr 101 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Załącznik

Uchwała Nr 102 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w działaniu „Program rolnośrodowiskowy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Uchwala Nr 103 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu 431: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

Uchwala Nr 104 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr 105 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2015 roku sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2014 rok

Uchwała Nr 106 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr 107  Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2016 roku sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2015 rok

Odnośnik otwierany w nowym oknie uchwała nr 107 (.pdf 680,61 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Sprawozdanie PROW 2007-2013 za 2015 r. (.pdf 5,91 MB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 1 legislacja (.pdf 338,21 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 2 terminy naborów wniosków (.pdf 226,91 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie załączniki nr 3-6 2007-2013 (.pdf 448,57 kB)
 Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 7 (.pdf 644,52 kB)

Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Protokół Nr 1/07 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 4 września 2007 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 193,87 kB)
 
Protokół Nr 2/08 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 3 czerwca 2008 r. 
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 159,31 kB)

Protokół Nr 3/08 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 25 września 2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 784,64 kB)

Protokół Nr 4/09 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 23 czerwca 2009 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 832,02 kB)

Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 28 stycznia 2010 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,18 MB)

Protokół Nr 2/10 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniach 10 -11 czerwca 2010 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,28 MB)

Protokół Nr 3/10 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniach 13 -14 grudnia 2010 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 1,37 MB)

Protokół Nr 1/11 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 27 czerwca 2011 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 882,54 kB)

Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 16 grudnia 2011 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 840,35 kB)

Protokół Nr 1/12 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniach 25-27 czerwca 2012 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.PDF 11,28 MB)

Protokół Nr 1/13 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 31 stycznia 2013 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 549,86 kB)

Protokół Nr 2/13 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniach 20-21 czerwca 2013 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 597,8 kB)

Protokół Nr 3/13 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 11 października 2013 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 629,47 kB)

Protokół Nr 4/13 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 12 listopada 2013 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 898,04 kB)

Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 11 kwietnia 2014 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 662,62 kB)

Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 25 czerwca 2014 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 667,01 kB)

Protokół Nr 3/14 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 9 września 2014 r.

Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu 14 stycznia 2015 r.

Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu  24 czerwca 2015 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 403,11 kB)

Protokół  z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu  23 czerwca 2016 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 213,7 kB)

Protokół  z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w dniu  14 grudnia 2016 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 252,92 kB)