Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komitet monitorujący PROW 2007-2013

Informacja na temat Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został powołany Zarządzeniem nr 8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z późn. zm. Szczegółowy zakres prac Komitetu określa regulamin Komitetu podjęty uchwałą nr 1 z dnia 4 września 2007 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

środa, 1 lutego 2017 r.

XXI posiedzenie – 14 grudnia 2016 r.

W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, któremu przewodniczył Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

czwartek, 30 czerwca 2016 r.

XX posiedzenie – 23 czerwca 2016 r.

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, któremu przewodniczył Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

piątek, 26 czerwca 2015 r.

XIX posiedzenie - 24 czerwca 2015 r.

W dniu 24 czerwca 2015 r. odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, podczas którego została podjęta przez członków Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 Uchwała Nr 105 sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2014 rok.

piątek, 12 września 2014 r.

XVII posiedzenie - 9 września 2014 r.

W dniu 9 września br. odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. W trakcie posiedzenia Komitetu przedstawiono propozycje zmian PROW 2007-2013, które następnie zostały zaakceptowane przez osoby uprawnione do głosowania.

czwartek, 3 lipca 2014 r.

XVI posiedzenie - 25 czerwca 2014 r.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Instytucji Zarządzającej omówili projekt Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2013 rok, a KM PROW 2007-2013 przyjął uchwałę (Uchwała Nr 92) o jego akceptacji.

piątek, 25 kwietnia 2014 r.

XV posiedzenie - 11 kwietnia 2014 r.

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. W trakcie posiedzenia Komitetu odbyła się dyskusja na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przedstawiono również informację dotyczącą stanu prac nad projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

poniedziałek, 4 lutego 2013 r.

XI posiedzenie - 31 stycznia 2013 r.

W dniu 31 stycznia 2013 r. odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. Przedstawiono stan realizacji Programu.

środa, 11 lipca 2012 r.

X posiedzenie - 25-27 czerwca 2012 r.

W dniach 25-27 czerwca odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. Podczas wyjazdowego spotkania Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 w dniach 25-27 czerwca br., uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wybranymi projektami współfinansowanymi w ramach PROW 2007-2013, zrealizowanymi w województwie wielkopolskim.