Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pytania, odpowiedzi - uczestnictwo w systemach jakości żywności
? Pytania i odpowiedzi - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

- Kto może być beneficjantem działania?
- Jakie systemy jakości żywności kwalifikują się do wsparcia w ramach działania?
- Czy rolnik, który nie posiada jeszcze certyfikatu rolnictwa ekologicznego, ale jest w trakcie konwersji może starać się o wsparcie w ramach działania 132?
- Co to są koszty kwalifikowalne?
- Czy jeden produkt może być zarejestrowany w więcej niż jednym systemie jakości żywności?
- Czy można łączyć wsparcie w ramach różnych systemów?
- Czy wytwarzając kilka produktów w ramach jednego systemu trzeba składać wniosek o przyznanie pomocy osobno dla każdego produktu?
- Co się stanie w przypadku, gdy producent rolny w jednym roku nie złoży wniosku o płatność?
- W jaki sposób liczone są okresy pomocy?
- Jakie są stawki wsparcia dla producentów, w ramach poszczególnych systemów?
- Kiedy można złożyć wniosek o przyznanie pomocy?
- Co trzeba dołączyć do wniosku o płatność?

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 294,09 kB)