Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pytania, odpowiedzi - działania informacyjne i promocyjne
? Pytania i odpowiedzi dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych

- Kto może być beneficjantem działania?

- Czy organizacja zawodowa może starać się o wsparcie w ramach tego działania?

- Czy beneficjentem działania "Działania informacyjne i promocyjne" PROW 2007-2013 może być grupa producentów rolnych zrzeszona w formie konsorcjum?

- Działania promocyjne, dotyczące jakich systemów jakości żywności kwalifikują się do wsparcia w ramach tego działania?

- Czy istnieje możliwość rozszerzenia obszaru realizacji działań promocyjnych realizowanych w ramach działania 133 o kraje trzecie, w szczególności o kraje sąsiadujące z Polska od strony wschodniej?

- Na jak duże wsparcie można liczyć w ramach działania 133?

- Co obejmują koszty kwalifikowalne?

- Czy w ramach działania 133 można promować obok produktu także markę handlowa?

- Co to jest procedura ex-ante?

- Co trzeba dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy?

- Jak wygląda procedura uzyskania płatności?

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 310,14 kB)