Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pytania, odpowiedzi - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Szanowni Państwo

Poniżej znajdą Państwo najczęściej pojawiające się pytania odnośnie wdrażania działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Należy jednak podkreślić, że przedstawione odpowiedzi mają charakter pomocniczy, wyjaśniają jedynie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 oraz z 2009 r. Nr 71, poz. 613)