Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zakup kombajnu zbożowego
Informacje o projekcie
Oś działania Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Nazwa działania Modernizacja gospodarstw rolnych
Województwo

dolnośląskie

Gmina

Krotoszyce

Nazwa beneficjenta

Osoba fizyczna

Cel projektu

Poprawa organizacji produkcji rolnej, redukcja kosztów gospodarstwa oraz uniezależnienie się od usługowego zbioru roślin.

Zakres projektu

Zakup kombajnu zbożowego New Holland CX8060 o szerokości roboczej 6m (używanego).

Opis projektu

Beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 271,96 ha. Główne kierunki produkcji to uprawa towarowa zbóż i rzepaku. Przy tak dużym areale upraw niezbędne jest posiadanie parku maszynowego, który umożliwi sprawne organizację prac polowych.
W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia rolnik zakupił kombajn zbożowy New Holland CX8060 o szerokości roboczej 6m (używanego).

Inwestycja wpłynęła pozytywnie na poprawę organizacji produkcji rolnej oraz redukcję kosztów gospodarowania poprzez uniezależnienie się od usługowego zbioru roślin.

Beneficjent już od 2004r. korzysta z programów unijnych i konsekwentnie rozwija swoje gospodarstwo. Zrealizował inwestycję w ramach programu SAPARD „Przebudowa budynku stodoły ze zmianą funkcji na magazyn zbożowy o pojemności 1000 ton” oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”- „Zakup maszyn rolniczych”.

Wartość całkowita projektu (zł) 563200
Wysokość wypłaconego dofinansowania (zł) 184655
Dofinansowanie w ramach EFPROW (zł) 138491