Działania informacyjne

Informacja

W celu poinformowania rolników o obowiązujących w 2013 r. wymogach wzajemnej zgodności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak w latach ubiegłych rozesłała broszurę informacyjną. Broszura ta została wysłana indywidualnie do każdego rolnika wnioskującego o płatność bezpośrednią w 2012 r.

Ponadto, informacje na temat wzajemnej zgodności można uzyskać bezpośrednio w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Ponadto pragnę przypomnieć, że Rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych), mogą zwrócić się po szczegółowe informacje dotyczące programów działań na tych terenach do najbliższego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wykaz obszarów, na których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych znajduje się na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) lub na stronach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Broszura informacyjna 2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,01 MB)