Działania informacyjne

piątek, 21 stycznia 2011 r.

Informacja

W celu poinformowania rolników o kontrolach wzajemnej zgodności przeprowadzanych od 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozesłała broszurę informacyjną dotyczącą wymogów wzajemnej zgodności. Broszura ta została wysłana indywidualnie do każdego rolnika wnioskującego o płatność bezpośrednią w 2008 r. Ponadto, informacje na temat wzajemnej zgodności można uzyskać bezpośrednio w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych), mogą zwrócić się po szczegółowe informacje dotyczące programów działań na tych terenach do najbliższego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wykaz obszarów, na których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych znajduje się na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) lub na stronach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Broszura informacyjna 2008

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wymogi Wzajemnej Zgodności (.pdf 1,21 MB)