Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 7

wtorek, 1 grudnia 2009 r.

Grupy producentów rolnych

Działanie ma na celu podniesienie dochodów rolników dzięki zmniejszeniu kosztów marketingu produktów, a także poprawę jakości produkcji w wyniku stosowania tożsamych technologii produkcji oraz konfekcjonowania produktów na rynek.
Wsparcie może być udzielone na zakładanie i administracyjne koszty działania grupy producentów przez okres 5 lat.
Pomoc finansowa będzie realizowana w formie rocznych płatności przez okres 5 lat od daty powstania grupy. Wysokość pomocy zostanie indywidualnie określone dla każdej grupy na podstawie wartości rocznej netto sprzedanej produkcji.
Wysokość wsparcia nie może przekroczyć:

  • w pierwszym i drugim roku – 100.000 EUR;
  • w trzecim roku – 80.000 EUR;
  • w czwartym roku – 60.000 EUR;
  • w piątym roku – 50.000 EUR.

Z działania mogą skorzystać grupy producentów rolnych, które zostały formalnie uznane przez wojewodę po dniu 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. a celem ich jest:

  • przystosowanie produkcji i produktów producentów grupy do wymogów rynku;
  • wspólne dostarczanie produktów na rynek wraz z przygotowaniem ich do sprzedaży;
  • ustalenie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, za szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produkcji.

Przewodnk po Działaniu 7