Nowelizacja rozporządzenia zalesieniowego PROW 2004-2006

wtorek, 29 sierpnia 2017 r.

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2017 r., poz. 1551).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1551

Nowelizacja wprowadza korzystne dla beneficjentów zmiany polegające m.in. na wydłużeniu terminu na złożenie wniosku transferowego, tj. wniosku składanego przez małżonka zmarłego beneficjenta – z 35 dni do 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku lub wniosku składanego przez nabywcę gruntów objętych zobowiązaniem zalesieniowym – z 35 dni do 3 miesięcy od dnia przeniesienia własności gruntów.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.