Legislacja UE

Sektorowy Program Operacyjny
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich

Legislacja UE

Dokument nieautoryzowany)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

Dokument nieautoryzowany)
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), nowelizujące i uchylające niektóre Rozporządzenia (Tekst nieautoryzowany)
pobierz plik >>

(Dokument nieautoryzowany)
Rozporządzenie Rady (WE) NR 1260/1999 z 21 czerwca 1999 wprowadzające ogólne postanowienia odnośnie Funduszy Strukturalnych
pobierz plik >>

(Dokument nieautoryzowany)
Rozporządzenie Komisji NR 1685/2000

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 07 -07- 2004 zatwierdzająca program operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich", stanowiący część strukturalnej pomocy Wspólnoty dla regionu Celu l, Polski. CCI No: 2004 PL 061 PO 001

SPO Rol legislacja krajowa ...