Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

poniedziałek, 27 lipca 2015 r.

Szkolenie w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” organizuje cykl jednodniowych, bezpłatnych szkoleń kierowanych do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.