RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 31.07.2017 - 06.08.2017 r.