RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 28.08.2017 - 03.09.2017 r.