RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 22.02.2016 - 28.02.2016 r.