RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 21.08.2017 - 27.08.2017 r.