RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 07.08.2017 - 13.08.2017 r.