RYNEK PASZ - notowania za okres: październik 2016 - listopad 2016 r.