RYNEK OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH - notowania za okres: 04.01.2016 - 14.01.2016

Badane są ceny skupu warzyw, owoców i ziemniaków w spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach, ceny producenta, ceny hurtowe owoców i warzyw krajowych i importowanych, ceny targowiskowe ziemniaków i cebuli białej.

Biuletyn przygotowują:

Tomasz Chruśliński - adres e-mail: T.Chruslinski@minrol.gov.pl

Dane w formacie Excel:

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xlsx 52,15 kB) - ceny hurtowe i targowiskowe

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xlsx 26,28 kB) - ceny skupu

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xlsx 12,09 kB) - ceny producenta

Do pobrania: ow_wa 1_16.pdf (1,1 MB)