RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 29.05.2017 - 04.06.2017 r.