RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 25.09.2017 - 01.10.2017 r.