RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 24.07.2017 - 30.07.2017 r.