RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 14.08.2017 - 20.08.2017 r.