RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 06.08.2017 - 13.08.2017 r.