RYNEK CUKRU - notowania za okres: październik - grudzień 2016 r.