RYNEK CUKRU - notowania za okres: lipiec 2013 - wrzesień 2013 r.