Informacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd.
Wyniki badań zamieszczane są w biuletynach informacyjnych ZSRIR przygotowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie wydajemy biuletyny o charakterze branżowym dla:

 • rynku drobiu
 • rynku jaj spożywczych
 • rynku jaj ekologicznych
 • rynku mleka
 • rynku roślin oleistych
 • rynku owoców i warzyw świeżych
 • rynku wieprzowiny
 • rynku wołowiny
 • rynku zbóż
 • rynku baraniny
 • rynku kwiatów
 • rynku cukru
 • rynku pasz
 • rynku chmielu
 • rynku tytoniu

Zawierają one informacje o poziomie różnych kategorii cen charakteryzujących branżę.

Biuletyny są wydawane w każdy czwartek do godz. 13:00.

Mamy nadzieję, że zmiany wprowadzone w naszych biuletynach, rozszerzony zakres informacji oraz inny sposób prezentacji wyników badań rynkowych, przyczynią się do lepszej charakterystyki zjawisk zachodzących na rynku rolnym.

Prosimy o Państwa uwagi i opinie.

ADRES POCZTOWY:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rynków Rolnych; ul. WSPÓLNA 30; 00-930 WARSZAWA
TEL.: (+48 22) 623-27-05, 623-16-06, 623-12-54, 623-21-69, 623-27-67 - w godz.: 8.15 -16.15
FAX: (+48 22) 623-27-06- czynny całą dobę; E-mail Adam.Pachnicki@minrol.gov.pl

Rynek wieprzowiny
Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji SEUROP [wg mpc] Cena pln/t* Tygodniowa zmiana
ceny obroty
Klasa S 7140 wzrost spadek
Klasa E 7035 wzrost spadek
Klasa U 6631 wzrost spadek
Klasa R 6192 wzrost spadek
Rynek zbóż
Pszenica Cena pln/t* Tygodniowa zmiana
ceny obroty
Przedsiębiorstwa (pszenica konsumpcyjna) 686 spadek spadek
Targowiska 742 wzrost spadek
Rynek zbóż
Żyto Cena pln/t* Tygodniowa zmiana
ceny obroty
Przedsiębiorstwa (żyto konsumpcyjne) 595 wzrost wzrost
Targowiska 557 spadek spadek